تاریخچه و مکاتب روانشناسی pdf

به همراه نمونه سوال

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 239 صفحه است

پیش نمایش فایل خریداری شده شما :​​​​​

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی غلامحسین جوانمرد 239 صفحه PDF برای شما دانشجویان آماده شده است.

دانلود کتاب تاریخچه و مکاتب روانشناسی غلامحسین جوانمرد

پی دی اف تاریخ و مکاتب روانشناسی

دانلود رایگان کتاب تاریخچه و مکاتب روانشناسی غلامحسین جوانمرد

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن pdf

دانلود کتاب تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن

خلاصه فصل: بعد از قرون وسطی یعنی از سال 1450 تا سال 1600 میلادی تغییر جهتی قابل ملاحظه از تعالیم رسمی ارائه شده توسط کلیسا در مورد علم و دانش انجام گرفت که این دوره را رنسانس اروپا می نامند.تغییرات اساسی در علم رایج شروع شده بود.

از جمله آنها می توان به نظریه خورشید محوری کپرنیک و ستاره شمردن خورشید به وسیله برونواشاره کردو ولی بیکن را اصلی ترین سخنگوی علم جدید و پدر تجربه گرایی می دانند.

وی معتقد بود که پژوهشگر علمی باید ذهن خود را پیش پندارها خالی کند. د کارت از جمله دانشمندانی بود که به نزدیکی علم و فلسفه کمک کرد.او را پدر فلسفه اصالت ذهن در فلسفه اروپایی به شمار می آورند. وی با فرض وجود مغز و ذهن،باب جدیدی در بحثهای مربوط به مسئله ذهن و بدن گشود.کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی تالیف غلامحسین جوانمرد منتشر شده توسط انتشارات پیام نور در سایت پروژه دانلود موجود می باشد.

فهرست مطالب کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی غلامحسین جوانمرد:

 • فصل اول: مقدمه ای بر تاریخچه و مکاتب روان شناسی
 • فصل دوم: پایه های فلسفی علم روان شناسی ؛ فیلسوفان یونانی
 • فصل سوم: پایه های فلسفی علم روان شناسی ؛ فیلسوفان مسلمان
 • فصل چهارم: فیلسوفان قرن های شانزدهم تا هجدهم اروپا ؛ گذار به سوی روان شناسی جدید
 • فصل پنجم: پایه های زیست شناختی علم روان شناسانی
 • فصل ششم: مکاتب و رویکردهای اولیه در روان شناسی
 • فصل هفتم: مکتب رفتارگرایی فصل
 • فصل هشتم: روان شناسی گشتالت
 • فصل نهم: روان تحلیل گری
 • فصل دهم: روانشناسی نیروی سوم
 • فصل یازدهم: روان شناسی شناختی
 • فصل دوازدهم: روان شناسی زیستی
 • فصل سیزدهم: جریان های جدید در روان شناسی